FB Message: 

Ik speel nog een paar keer 'Bedankt Voor Alles'! Tickets via www.bedanktvooralles.be

FP Post ID: 
42855501909_10155128075771910
"Zolang het eten maar goed is, de rest is niet zo belangrijk."